Bierzmowanie 2021

INFORMACJA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

  1. Bierzmowanie może zostać zorganizowane 21 września 2021 roku.
  2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedłożenia proboszczowi prośby o bierzmowanie (który można pobrać poniżej) oraz dostarczenia wikariuszowi – ks. Marcinowi HOPIE dokumentu Ad sacra dziecka/podopiecznego, ochrzczonego poza parafią św. Wojciecha do dnia 3 września 2021 roku. Rodzice/opiekunowie dzieci ochrzczonych w tej parafii nie są zobowiązani do przedstawiania takiego dokumentu.
  3. Dzieci (i w określonych terminach rodzice/opiekunowie prawni) zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach przygotowujących, które odbywały się będą w kościele parafialnym w wyznaczone dni, które zostaną ogłoszone przez pośrednictwo ogłoszeń duszpasterskich, e-dziennika, platformy MS Teams lub na stronie parafii www.wojciech-kartuzy.pl/bierzmowanie-2021.
  4. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia sanitarne i epidemiologiczne, za zezwoleniem właściwej władzy kościelnej, uroczystość może odbyć się z wyłączeniem niektórych obrzędów.
  5. Parafia św. Wojciecha w Kartuzach nie odpowiada za elementy dekoracyjne świątyni, lecz zastrzega sobie prawo do ich ograniczenia lub kontroli.
  6. Parafia św. Wojciecha w Kartuzach nie odpowiada za zewnętrzne usługi zamówione przez rodziców/opiekunów prawnych u podmiotów trzecich, lecz zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na ich wykonanie na terenie kościelnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

six + 7 =