Kościół Kartuzy

Kościół w Kartuzach

Kościół pw. Świętego Wojciecha w Kartuzach jest centralnym miejscem kultu dla Parafii Świętego Wojciecha, która została oficjalnie ustanowiona 1 grudnia 1996 roku przez dekret ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Ta nowa parafia została wydzielona z macierzystej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od początku swojego istnienia do dnia dzisiejszego, jej proboszczem jest ks. Marek Trybowski. Kościół Świętego Wojciecha jest centralnym miejscem kultu dla wiernych tej parafii, gdzie odbywają się msze, sakramenty i różnego rodzaju wydarzenia religijne.

 

Kościół Kartuzy.