Sakramenty i sakramentalia

Sakramenty i sakramentalia

Celebrowane w widzialnych obrzędach i znakach, są „mocami, które wychodzą” z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa (Por. Łk 5,17; 6, 19; 8, 46). oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego Ciele, którym jest Kościół (KKK 1116). Przynoszą one łaskę Chrystusa, wyjednaną przez Niego na krzyżu, w sposób skuteczny, ze względu na moc w nich zawartą, gdyż misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach (KKK 1115). Przyjęcie tej łaski zależy od wiary i dyspozycji przyjmującego: „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (KKK 1131)”.

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. Jest ich siedem:

  1. chrzest
  2. bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. pokuta i pojednanie (spowiedź)
  5. namaszczenie chorych
  6. sakrament święceń
  7. małżeństwo

(klikając w odpowiedni sakrament uzyskasz podstawowe informacje oraz co zrobić by zgłosić np. dziecko do chrztu, lub jakie dokumenty zebrać do sakramentu małżeństwa)