Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny zlokalizowany jest w Kartuzach przy ul. ks. Henryka Ormińskiego. We wszystkich sprawach prosimy kontaktować się z wyznaczonym administratorem.

Strona internetowa cmentarza

Od 1 października 2020 roku, nasz cmentarz znajdziesz w Internecie. Dzięki Cmentarnikowi, możesz tam znaleźć swoich zmarłych, zobaczyć ich miejsce pochówku oraz zaczerpnąć innych informacji. Zachęcamy do spróbowania:

http://cmentarnik.net/wojciech-kartuzy/