Domownicy Boga

Domownicy Boga

Domownicy Boga to formacyjne wspólnoty ewangelizacyjne dla osób, które odnalazły w Kościele swój DOM i chcą przyprowadzić do niego tych, którzy oddalili się od niego. Pierwsze wspólnoty powstały w 2015 roku w diecezji pelplińskiej, jako odpowiedź na pragnienie odnowy diecezji. Każda z nich zakorzeniona jest w parafii i ma swój specyficzny charakter, wynikający z charyzmatu patrona, miejscowej historii i kultury oraz potrzeb lokalnej społeczności.

W przypadku naszej wspólnoty to Dom św. Wojciecha. Wspólnota w naszej parafii powstała po rekolekcjach Seminarium Odnowy Wiary przeżywanych od stycznia do kwietnia w 2016 roku. Wzrost duchowy i formacja realizowane są przez codzienną, indywidualną pracę z podręcznikiem formacyjnym oraz przez spotkania modlitewne, które odbywają się w każdy poniedziałek o 18:30. Na spotkaniu modlitewnym dzielimy się doświadczeniem obecności i działania Boga w naszym życiu, słuchamy katechezy księdza, a w modlitwie zawierzamy Bogu swoje życie. Trwanie we wspólnocie pomaga w byciu w bliskiej relacji z Bogiem i poznawaniu Go.