KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Jesteśmy grupą zrzeszającą młodzież katolicką całej parafii. Na cotygodniowych spotkaniach omawiamy wybrane zagadnienia teologiczne, dzięki temu wyraźniej widzimy działanie Pana Boga, zaczynamy rozumieć Ewangelię i staramy się nią żyć. Chętnie angażujemy się w działania wolontariatu oraz inne działania Kościoła, pomagamy starszym osobom, tworzymy różne fanty katolickie, inscenizowane Drogi Krzyżwe oraz jeździmy na zawody sportowe. Naszym najważniejszym celem jest stawanie się (poprzez te działania) dojrzałymi chrześcijanami.

Spotykamy się w piątki o godz. 18:30

Główne zasady KSM:

 • Kochaj Boga.
  • Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. Poszerzaj naukę Pana Boga w swojej rodzinie, środowisku i gdzie tylko możesz.
  • Kształtuj swój umysł, swą wolę, swe serce i nieustannie poszerzaj wiedzę teologiczną.
  • Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
  • Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
  • Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. 
  • Obowiązki spełniaj sumiennie. 
  • Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
  • Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
  • Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie

Nasz Hymn:

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)