Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

“Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego”. Matka Najświętsza. Jej matczyne serce przenikał ból. Ona pierwsza złożyła Mu hołd miłości i wynagrodzenia za grzechy całego świata. Św. Maria Magdalena uzdrowiona w cudowny sposób przez Jezusa odwzajemniła Jego Miłość prawdziwym przywiązaniem i miłością. Ta miłość zawiodła ją aż na Golgotę pod Krzyż. „Niewiasto oto syn Twój” – te słowa testamentu konającego Jezusa wyraziły całą miłość do ukochanego ucznia, Jana. Będąc zawsze blisko swego Mistrza, towarzyszył Zbawicielowi pod krzyżem, pocieszając Go w strasznym smutku i osamotnieniu. Matka Najświętsza, św. Jan i św. Magdalena byli świadkami uderzenia włócznią, która przebiła Serce Jezusa. Wówczas z Serca wypłynęły krew i woda, wieczyste źródło życia, dające nadzieję zbawienia każdemu człowiekowi.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozwinął się w Europie w XV-XVI wieku pod wpływem mistycznych doświadczeń św. Małgorzaty Marii Alacoque. Święta ta żyła w Zgromadzeniu Sióstr Wizytek w Pary-Le-Monial we Francji. W latach 1673-1675 otrzymała łaskę objawienia Chrystusa wraz z powierzonym jej posłannictwem: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej Miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczność przez ich nieuszanowanie i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką odnoszą się do Mnie w tym Sakramencie Miłości”.

Pan Jezus w swych objawieniach udzielił św. Małgorzacie Marii najwyższej łaski, ukazując jej Swoje Serce, odsłaniając cuda swojej miłości i niedające się wyjaśnić tajemnice Jego Najświętszego Serca. Za jej pośrednictwem pragnął wydobyć ludzkość z przepaści zatracenia oraz zażądał czci wynagradzającej do swego Serca. Zapiski w Pamiętniku duchowym świętej są przeniknięte świadomością miłości Boga do człowieka i przepełnione oczekiwaniem wzajemności. W 1864 roku św. Małgorzata Maria zostaje beatyfikowana, a Kościół przez to daje nową aprobatę dla Kultu Serca Jezusa.

Straż Honorowa wyrosła z duchowości objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz z całego Zakonu Nawiedzenia, gdzie Siostry Wizytki czczą Matkę Bożą w radosnej tajemnicy Nawiedzenia, niosącej ukrytego Jezusa i śpiewającą Magnificat. Założycielem tego Zakonu jest św. Franciszek Salezy, biskup z Genewy wraz z św. Joanną de Chantal.

9 marca 1864 r. powstaje w Bourg Bractwo Straży Honorowej. Inicjatorką była druga zakonnica wizytka s. Maria od Najświętszego Serca. Papież Pius IX, w rok po założeniu, wyniósł Straż Honorową do godności arcybractwa i został jej pierwszym członkiem. Zasługą s. Marii od Najświętszego Serca było zorganizowanie ciągłej Straży u stóp krzyża. O każdej z 24 godzin (dzięki różnicy czasu na całym świecie) członkowie – o wybranej godzinie – stawiają się kolejno na posterunku i uświadamiają sobie obecność Boga, ofiarując swoje codzienne zajęcia w łączności z ofiarą Chrystusa, jako wyraz czci, uwielbienia i wynagrodzenia.

Zadania Straży Honorowej

Czasy nasze, pełne oziębłości i rozproszenia, potrzebują zwrócenia się ludzi ku Bogu i całkowitego zawierzenia Jego Najświętszemu Sercu. Wielu katolików nie zdaje sobie sprawy ze stopniowego zatracania życia wewnętrznego. Kierują się wiarą tylko w niektórych okolicznościach, wyjmują z pod prawa Bożego i ducha Kościoła większą część swego czasu, swych interesów i spraw. Brak im ducha. Liberalizm wysuszył źródło ich siły.

Co czyni Straż Honorowa? Zwalcza liberalizm, wyrabiając w swych członkach postawę wprost mu przeciwną. Godzina Straży spędzona w duchu u stóp tabernakulum, pośród zajęć zwyczajnych, uczy człowieka obcować z Bogiem w każdej chwili swego życia i wszystko – od spraw największych aż do najdrobniejszych, tak prywatnych, jak i publicznych – obracać na Jego służbę.

Człowiek XXI wieku potrzebuje Serca Jezusa, aby poznać Boga i poznać samego siebie, by budować cywilizację miłości. Obcując godzinami z Jezusem w pokornej, skruszonej modlitwie, napełniamy się natchnieniem płynącym od Niego, które dokonuje stopniowego uświęcenia duszy – pomagając jednocześnie uświęcać innych. Jego Serce to niewyczerpane źródło łask, z którego możemy nieustannie czerpać.

Jezus umierając na krzyżu wołał „pragnę”. Nie pragnął jednak napoju, ale zbawienia dusz. Pragnął Ciebie, drogi Przyjacielu, który czytasz te słowa, pragnął twojej miłości. Jest ona potrzebna Jezusowi, który tak samo jak my pragnie być kochanym. Stając pod Krzyżem jako Straż Honorowa, na wzór pierwszej Straży na Golgocie, odpowiadamy sercem na Jego wołanie. „Miarą miłości jest miłość bez miary” (św. Franciszek Salezy).

Statuty Godziny Obecności

Stowarzyszenie zaleca swoim członkom:

  • kult Najświętszego Serca Jezusa
  • poświęcenie się miłości Boskiego Odkupiciela
  • obowiązek wynagrodzenia za grzechy swoje oraz bliźnich
  • życie przepojone wiarą, wyrażoną czynną miłością bliźniego
  • uświadamianie sobie nieustannej Boskiej miłości do człowieka
  • obranie godzin obecności i regularne ich odprawianie
  • szczególną cześć Najświętszej Eucharystii
  • częste uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej szczególnie w pierwszy piątek miesiąca
  • być przyjętym przez miejscowego zelatora
  • być zapisanym w Księdze Arcybractwa w Klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie ul. Krowoderska 16

Generalna Dyrekcja Arcybractwa znajduje się w Klasztorze w Pary-Le-Monial we Francji. Krajowa Dyrekcja ma siedzibę w Klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie, a założona została przez Stolicę Apostolską w dniu 19.01.1919 r. Głównym świętem jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca w czerwcu.

Patronowie

  • Matka Bolesna – 15 września
  • św. Józef – 19 marca
  • św. Franciszek Salezy – 24 stycznia
  • św. Franciszek z Asyżu – 4 października
  • św. Małgorzata Maria Alacoque – 14 października
  • św. Jak Ewangelista – 27 grudnia

Odpust zupełny

Odpust zupełny, na podstawie dekretu św. Penitencji z dnia 30 kwietnia 1969 r. otrzymują członkowie pod zwykłymi warunkami:

  • w dniu zapisania się
  • w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • w święto Chrystusa Króla
  • w święto Małgorzaty Marii Alacoque
  • w święto św. Magdaleny

Odpust ten jest ważny na zawsze.

Modlitwa – Praktyka Godziny Straży

Panie Jezu, obecny w tabernakulum, ofiaruję Ci tę godzinę, wszystkie moje czynności i obowiązki stanu, aby łącząc się w duchu ze wszystkimi czcicielami Twego Najświętszego Serca uwielbiać imię Twoje, okazywać Ci miłość, wynagradzać za siebie i innych, ażeby coraz doskonalej wypełniała się Twoja wola w moim życiu i na całym świecie. Amen.

Naszym mottem jest fragment Syr 50, 28-29

„Szczęśliwy, kto będzie zajmował się tymi rzeczami,
a kto włoży je do serca swego, stanie się mądrym,
a jeśli tak postąpi, we wszystkim sobie poradzi,
ponieważ światło Pana będzie jego drogowskazem”